هزینه وام مسکن مجردین از مرز ۱۹ میلیون تومان عبور کرد

هزینه وام مسکن مجردین از مرز ۱۹ میلیون تومان عبور کرد

دوشنبه، 12 مهر 1400
ادمین سیستم

به گزارش منیبان، اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) امتیاز استفاده ای معادل با ۵۰۰ هزار تومان دارد که در بانک مسکن خرید و فروش می شود. مشتریان و خریداران این دسته از اوراق جهت خرید وام به این بانک مراجعه کرده و بوسیله آن می توانند برای خرید خانه اقدام کنند.

در همین رابطه هزینه وام مسکن برای متقاضیان در بازه ۱۰ ماهه به حداکثر خود رسیده و این اتفاق نرخ سود را نیز جابجا کرد.

هزینه خریداوراق مسکن در مهر ماه

هر ورق از اوراق تسه در روز شنبه ۱۰ مهر ماه قیمتی معادل با ۶۸ هزار و ۹۲۰ تومان داشت.

از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین ۱۴۰ میلیون تومان و برای متاهلین را ۲۴۰ میلیون تومان اعلام کرده است، مجردها نیازمند خرید ۲۸۰ ورق و متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بود.

بنابراین مجردها برای اخذ وام مسکن در امروز باید ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و متاهلین ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اوراق تهیه می‌کردند.

بررسی آمارهای هزینه وام مسکن نشان می دهد برای نخستین بار از ۵ آذر سال گذشته تاکنون هزینه وام برای مجرد ها از مرز ۱۹ میلیون تومان عبور کرده و این رقم برای متاهلین به فراتر از ۳۳ میلیون تومان رسیده است.

هزینه نهایی وام مسکن نیز که در آن متقاضیان باید در طول ۱۲ سال به بانک مسکن باز پرداخت کنند برای مجردین معادل با ۱۷۹ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و برای متاهلین برابر با ۳۳۳ میلیون تومان بوده است.

نرخ سود موثر وام مسکن

نرخ سود وام مسکن نیز از طریق محاسبه هزینه نهایی برآورد می شود. این نرخ به طور رسمی ۱۷.۵ درصد اعلام شده اما با توجه به آن که دریافت کنندگان وام دو هزینه را برای اخذ وام می پردازند دیگر در سطح اولیه نخواهد بود.

در ۱۰ مهر ۱۴۰۰ سطح این نرخ برابر با ۲۱.۴۴ درصد بوده که بیشترین نرخ در ۱۰ ماه اخیر بوده است.

هزینه کل وام مسکن در طول ۱۲ سال

 به طور کلی این سطح از افزایش در هزینه وام مسکن در روزهای اخیر در نتیجه جهش هایی بود که درابتدای مهر ماه رخ داد. طبق بررسی های آماری رشد هفت روزه وام مسکن در ابتدای مهر ماه برابر با ۱۲ درصد بوده که بیشترین رشد هفت روزه در سال جدید به شمار می آمد.

اکنون نیز همچنان مسیر این متغیر رو به افزایش بوده و انتظار روند افزایشی در هزینه وام را رقم زده است.

 

برچسب ها